Secretariaat:
Bert van der Weijde

Oldewierde 114
1353 HN Almere
KvK Flevoland 39094377

over ons...

Onze missie:

Wij willen als kerken present zijn en ons gezamenlijk inzetten voor de burgers in Almere, die in nood verkeren.

 

Ons doel:

Het doel van de vereniging is om, vanuit de liefde van Christus, te reflecteren op en vorm te geven aan een gezamenlijk beleefde verantwoordelijkheid ten aanzien van de maatschappelijke problematiek in Almere, met inachtneming van de christelijke waarden.

 

Onze visie:

Wij zien het als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de kerken en christelijke gemeenten in Almere om aanwezig te zijn waar mensen hulp nodig hebben op het gebied van zorg, welzijn en wonen, ongeacht hun herkomst, huidskleur of religie.

Dat doen we door het opstarten of ondersteunen van zelfstandige projecten.

 

Overigens kunnen de leden zelf bepalen welke projecten zij actief ondersteunen en op welke wijze deze steun wordt geboden.

MRKA December 2011 V4.2

Maatschappelijk Relevante Kerken Almere

Secretariaat:
Bert van der Weijde

Oldewierde 114
1353 HN Almere
KvK Flevoland 39094377